Now showing items 1-9 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Ekonomikos ir verslo fakultetas (1)
  Mokslo žinių perdavimas (1)
  Public policy (1)
  R1 (1)
  Scientific knowledge transfer (1)
  Technologijų perdavimas (1)
  Technology transfer (1)
  Viešoji politika (1)