Now showing items 1-9 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Ekonomikos ir verslo fakultetas (1)
  Greitai augančios organizacijos (1)
  High-growth companies (1)
  Influencing factors (1)
  Organizacijų judrumas (1)
  Organizational agility (1)
  R1 (1)
  Įtakos faktoriai (1)