Now showing items 1-9 of 1

  03S - Vadyba (1)
  Darbuotojų motyvacija (1)
  Ethnographic research (1)
  Etnografinis tyrimas (1)
  Formal and informal systems of performance evaluation (1)
  Formali ir neformali veiklos vertinimo sistemos (1)
  R1 (1)
  Viešojo valdymo fakultetas (1)
  Work motivation (1)