Now showing items 1-10 of 1

  04S - Ekonomika (1)
  Economic inequality (1)
  Ekonominė nelygybė (1)
  Gyvenimo kokybės laboratorija (1)
  Justified (normal) and unjustified (excessive) inequality (1)
  Pagrįsta (normali) ir nepagrįsta (perteklinė) nelygybė (1)
  R1 (1)
  Socialinė ekonominė pažanga (1)
  Socio-economic progress (1)
  Viešojo valdymo ir verslo fakultetas (1)