DSpace@MRU su administratoriais galite susisiekti:

Užpildydami el. formą internete: Grįžtamasis ryšys
El. paštas: tautvydas@mruni.eu