Now showing items 1-1 of 1

    • Lietuvos administracinė teisė. Bendroji dalis 

      Bakaveckas, Audrius; Dziegoraitis, Algimantas; Dziegoraitienė, Audronė; Gylys, Adolfas; Kalesnykas, Raimundas; Pranevičienė, Birutė; Rusinas, Edmundas; Šedbaras, Stasys; Urmonas, Algimantas; Žilinskas, Dainius (2005)